Sudbury Regatta 1st w/e August
Vet Nov 1x
168, SRC Arnott       
  168, SRC Arnott   3 L
123, PBD Jago