Sudbury Regatta 1st w/e August
W.J13A.2x sponsored by Todds Removals
74, SRC-White         
   74, SRC-White   4 L   
75, MAV-Talbot         
     74, SRC-White   4 L
   73, BRX-Costello